top of page

Psicologia perinatal

 

 

La psicologia perinatal és la branca de la psicologia que s'ocupa dels aspectes psicològics i emocionals que engloben la maternitat/ paternitat, des de la concepció, l'embaràs, el naixement, fins al puerperi.

 

La maternitat suposa una nova etapa en la vida de la dona i la parella, entesa des de la psicologia com un període de canvis a nivell físic, psíquic i emocional en el qual es necessita un procés d'adaptació que de vegades no és tan meravellós com un s'havia imaginat.

 

Els objectius que persegueix la psicologia perinatal són la prevenció, l'acompanyament, la contenció i la intervenció de les famílies que presentin dificultats al llarg de tot el procés d'embaràs , naixement i vincle afectiu.

 

 

Actuar davant les dificultats que es presenten durant l'embaràs, el part i el puerperi és essencial per a la prevenció de problemes futurs com alteracions del vincle, procés clau per al desenvolupament físic i psíquic del nounat. Protegir la salut mental de la mare, del pare i del nadó és primordial en psicologia perinatal, ja que comprèn un període que pot tenir grans conseqüències a curt i a llarg termini.

En què podem ajudar-te?

 

 • Dificultats en la concepció.

 • Temor a quedar-se embarassada.

 • Preparació a la maternitat/paternitat

 • Embaràs psicològic.

 • Ansietats i pors durant l'embaràs.

 • Depressió durant l'embaràs.

 • Por al part.

 • Experiència d'un part difícil o traumàtic.

 • Naixement prematur.

 • Depressió postpart.

 • Dificultats en la lactància.

 • Dificultats en l'adaptació a la maternitat/paternitat.

 • Alteracions del vincle entre la mare i el nadó.

 • Dol gestacional o perinatal

 

 

 

 

bottom of page